Ole Vang (formand)
E-mail: ole_vang@vovang.dk
Tlf.: 2057 0911

R C R Ankerstjerne Rønneberg (næstformand og kontaktperson)
E-mail: ankerstjerne_roenneberg@hotmail.com

Henrik Didier Gautier 
Søren Dalsgaard (kasserer)
Michael Bertelsen (kirkeværge)
Christian Canu Højgaard 
Kirsten Sørensen
Andreas Madvig Struer 
Jytte Haudrup 
Elsebeth Lind 
René Møller Yde 
Kirsten Jakobsen 
Lars Dannemand Pedersen 
Birgit Larsen


Desuden præsterne:

Jens Christian Raabjerg Larsen
Anders Graversen
Per Damgaard Pedersen 

Ingebritt van der Poel (sekretær og regnskabsfører, ikke medlem)
Personalerepræsentant Elsebeth Højgaard (ikke medlem)