Ole Vang (Formand)
E-mail: ole_vang@vovang.dk
Tlf.: 2057 0911

Amalie Holst Madsen (Næstformand)

Henrik Didier Gautier (Kasserer) 
E-mail: hdg@privat.dk

R C R Ankerstjerne Rønneberg (Kontaktperson)
E-mail: ankerstjerne_roenneberg@hotmail.com

Birgit Larsen
Kirsten Jakobsen
Andreas Madvig Struer
 
René Møller Yde
Rasmus Ladekjær Pedersen
Tanja Vilrik Bruun
Søren Dalsgaard
Daniel Solgaard

Lars Dannemand Pedersen
Elsebeth Lind 


Desuden præsterne:

Jens Christian Raabjerg Larsen
Anders Graversen
Per Damgaard Pedersen 

Carsten Skovgaard-Holm (sekretær, ikke medlem)
Personalerepræsentant Annette Christensen (ikke medlem)

Udenfor rådet:

Michael Bertelsen (Kirkeværge)
Jess Andersen (Bygningskyndig)