Højmesse og fællesspisning

Skærtorsdag 18. april kl. 17

Højmesse ved Henrik Højlund i samarbejde med Sankt Ansgar Fællesskabet

Ved højmessen medvirker cellist Bent Fomsgaard

Efter højmessen er der jødisk-kristent påskemåltid og middag. Vi bliver ledt igennem af Julie Kajgaard fra Israelsmissionen.

Pris 50 kr. for voksne/børn gratis

kl. 20.00 Vågenat ved Sankt Ansgar Fællesskabet

Langfredag 19. april kl. 10

Gudstjenste ved Jens Christian Larsen

kl. 14.00 Messe ved Sankt Ansgar Fællesskabet


 

 
 
 
 

Hver uge

Legestue: Onsdag kl. 10 - 12 
- for alle børn i alderen 0 - 4 år sammen med en voksen. 

Onsdagscafé: Onsdag kl. 14 - 17 
Onsdagsmiddag: Onsdag kl. 17 - 18, pris 30 kr. 
18-gudstjeneste: Onsdag kl. 18. 

Morgenandagt: Torsdag kl. 9.30 - 10 
Kingos Børneklub: Torsdag kl. 16.30-18
- for børn i alderen 5-12 år.
Babysalmesang: Fredag kl. 10 - 12, tilmelding nødvendig.
- for babyer op til 8 mdr. (nyt hold begynder d. 26. april)
Højmesse med børneprogram og efterfølgende kirkekaffe: Søndag kl. 10
 
Alle børnaktiviteter holder ferie i skoleferierne