Inspirationsdag søndag  1. marts

Efter gudstjenesten kl. 10 får vi en let frokost, og så sætter vi fokus på fællesskabet i Kingos Kirke. Menighedssamfundet er fra gammel tid det frivillige fællesskab for alle dem, der synes, at de hører til i kirken. 
Hvad var visionen  med menighedssamfundet før i tiden, og hvad skal det være i fremtiden?
Vi slutter før kl. 14.

Undervisningsdag lørdag 7. marts kl. 9.30 - 13.30

Tema: Moses
Jens Bruun Kofod, lektor på Dansk Bibel Institut, vil undervise om:

"Hvordan skal vi bruge Moseloven efter at vi kender Jesus fra Det Nye Testamente?"
og "Moses i bøn".

Vi begynder med morgenkaffe og slutter med frokost.

Menighedssamfundet arrangerer. Næste arrangement i denne sammenhæng: Menighedsweekend 24. - 26 april.


Sogneindsamling søndag 8. marts

Meld dig som indsamler i Kingo-Samuel Sogn

til Nikolaj Melander, tlf 2585 3512.


Frivilligjob: Kirkens Genbrug Jagtvej 111 

Der er rigtig gang i genbrugsbutikken, og der er brug for flere hænder!

Der er forskellige opgaver, bare man er klar til at gøre en indsats og kan love at være der en halv eller hel dag om ugen. Åbningstiden er mandag til fredag kl. 10.30 - 17.00 og lørdag kl. 10.30 til 14.00. Man vil altid være sammen med andre.