Der er gang i Kingo-Samuel Sogn! En uge byder på aktiviteter for ældre, unge og børn hvoraf nogen foregår i kirkebygningen og nogen foregår rundt omkring på Nørrebro. For at lette og uddelegere arbejdet har menighedsrådet nedsat en række udvalg, som hver især har fået nogle konkrete ansvarsområder. Idéen med disse udvalg er, at de skal hjælpe og støtte menighedsrådet til at træffe beslutninger indenfor de pågældende arbejdsområder. Udvalgene har desuden ansvaret for, at menighedsrådets beslutninger føres ud i livet.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget (FU) udgør den øverste ledelse i menighedsrådet. FU handler på vegne af – og står til ansvar overfor – menighedsrådet i sager vedrørende personale og den daglige drift. Større sager forelægges menighedsrådet til beslutning. FU's medlemmer vælges ved den årlige konstituering i menighedsrådet.

Medlemmer:

Christian Ankerstjerne Rønneberg (formand) 
Amailie Holst Madsen (næstformand)
Elsebeth Lind (kontaktperson)
Henrik Didier Gautier (kasserer)
Carsten Skovgaard-Holm (sekretær)
 

Børne- og familieudvalg

Udvalget har det overordnede ansvar for koordinering, evaluering og udvikling af børne- og familiearbejdet i sognet. Arbejdsgrene under udvalget omfatter bl.a. babysalmesang, tumlegudstjenester, børneprogram om søndagen, legestue og kirkeklubben.

Medlemmer:

Casper Moe (formand for udvalget)

Annette Christensen (sognemedhjælper) 
Dorte Eriksen (sognemedhjælper)
Camilla Alégre (karrésekretær)
Tanja Vilrik Bruun
 

Diakoniudvalg

Diakoniudvalget har det overordnede ansvar for kirkens diakonale arbejde, dvs. de arbejdsområder, som i daglig tale ofte omtales som socialt arbejde. Målgruppen er særligt udsatte borgere, heriblandt ældre, enlige, psykisk syge, og misbrugere. Arbejdsgrene under udvalget omfatter bl.a. besøgstjeneste, onsdagscaféen, onsdagsmiddag og 18-gudstjenesterne.

Medlemmer:

Dorte Eriksen (sognemedhjælper og formand for Diakoniudvalget)
Jytte Haudrup (rep. fra menighedsplejen)
Michael Urban (frivillig)
Anders Graversen (sognepræst)
Hanne Okwera (rep. fra Kirkens Korshær)

Liturgiudvalg

Liturgiudvalget har ansvar for udarbejdelse af forslag vedr. gudstjenestens liturgi, dvs. hvordan gudstjenesten skal forløbe. Det indebærer fx drøftelser omkring bønner, tekstlæsninger, sang og musik, ritualer ved nadveren, mm. Forslag til ændringer i gudstjenesten indstilles til beslutning hos menighedsråd og præster.

Medlemmer:

Jens Christian Raabjerg Larsen (kbf. præst) - 2810 2776
Anders Graversen (præst)
​Per Damgaard Pedersen (præst)
Henrik Didier Gautier (medlem af udvalget)
Christian Ankerstjerne Rønneberg (medlem af udvalget)
Andreas Vilrik Brunn (medlem af udvalget)

PR udvalg

PR udvalget har ansvaret for den overordnede PR strategi og udvikling i sognet. Det omhandler alt koordinerende arbejde vedrørende hjemmeside, intern kalender, Facebook side, Youtube kanal, kirkeblad, nyhedsbreve, plakater, logo, og brevpapir. Udvalget står ikke nødvendigvis for selve udførelsen af dette arbejde, som påhviler den enkelte ansvarlige frivillige eller ansatte.

Medlemmer:

Carsten Skovgaard-Holm (adm. chef, formand for udvalget)                                                                                   
Andreas Madvig Struer (medlem af udvalget)                                                                                                             
Søren Dalsgaard (medlem af udvalget)                                                                                                                         
Per Damgaard Pedersen (præst)

Karréudvalg

Karréudvalget har det overordnede ansvar for den arbejdsgren i kirken, som har fokus rettet udad mod sognet: i boligområder, på bodegaer, og på åbne pladser. Arbejdet omhandler bl.a. aktiviteter såsom Kingo Cup, kvindecafé i Titanparken, samt de forskellige aktiviteter i Mødestedet Kingo. Dertil kommer arbejdet med religionsdialog samt kontakten til vores netværk og samarbejdspartnere i lokalområdet.

Medlemmer

Jens Christian Raabjerg Larsen (kbf. præst og formand for karréudvalget) - 2810 2776 / jcla@km.dk
Camilla Alegre (karrésekretær)
Gitte Thomsen (medlem af udvalget)
Søren Dalsgaard (medlem af udvalget)
Anett Schulenburg-Melby (medlem af udvalget)
Elsebeth Lind (medlem af udvalget)
Jørgen Biegel (medlem af udvalget)