Update januar 2020

Der er i løbet af 2019 indsamlet 27.244 kr i Kingos Kirke til kvindeprojektet i Uganda. Pengene vil blive brugt til symaskiner og frisørstartpakker til de unge kvinder, der afslutter den 1-årige uddannelse på kvindecentret - kvinderne betaler selv 50 %. Starthjælpen gør kvinderne i stand til at etablere sig som skræddere eller frisører, når de vender tilbage til deres landsbyer efter endt uddannelse. Kingos Kirke har siden 2008 hjulpet et stort antal kvinder på denne måde og det har haft kolossal stor betydning for kvinderne og deres familier. En stor tak til alle, der har støttet projektet.

Kingos Kirke har siden 2006 støttet et kvindeprojekt i Norduganda.

Pga af borgerkrig (1986-2006) har hele befolkningen i Norduganda været bosat i lejre for internt fordrevne i 20 år. Dette har haft kolossale følger for hele området - man kunne ikke dyrke jorden og de fleste mennesker mistede derfor deres eksistensgrundlag. Skoler, hospitaler og infrastruktur har været brudt sammen. De fleste børn og unge har ikke haft mulighed for at gå i skole - ved borgerkrigens afslutning vurderede man, at 67 % af kvinderne ikke var i stand til at læse og skrive. Et stort antal børn og voksne har desuden været bortført af oprørshæren 'Tha Lord's Resistance Army, LRA, hvor de er blevet gjort til soldater eller forkvindernes vedkommende, sexslaver. Det er lykkedes for en del af disse at flygte, men mange er efterfølgende dybt traumatiserede. 

Den lokale anglikanske kirkes kvindearbejde, 'Mother's Union' grundlagde i 1986 et kvindecenter, hvor unge kvinder kunne få en praktisk uddannelse, men pga af borgerkrigen kom undervisningen først i gang i 2006. I begyndelsen bestod centret af nogle få kvinder, som på frivillig basis prøvede at undervise andre kvinder. Efter borgerkrigen var behovet for uddannelse væsentligt større, fordi en hel generation af unge kvinder var tabt på gulvet uddannelsesmæssigt. 

På organist Elsebeth Højgaards initiativ begyndte Kingos Kirke i 2006 at støtte kvindecentret - i første omgang kun med midler, som blev indsamlet ved koncerter. I 2007 etablerede Elsebeth Højgaard en projektkomite med det formål at ansøge Danida om midler til at opbygge kvindecentret. I samarbejde med Dansk Ugandisk Venskabsforening, DUFA, blev der udviklet et projekt for kvindecentret, der modtog en bevilling på 1,3 mil kr fra Danida.

Projektet havde 3 hovedomåder:

1) Der blev opbygget en fagligt velkvalificeret 1- årig uddannelse med undervisning i skrædderfag, senere også i frisørfag, samt basale skole- og samfundsfag. Midlerne blev bl.a brugt til ansættelse og videreuddannelse af lærere og til drift af centret.

2) Der blev opbygget en organisation omkring kvindecentret, så det på langt sigt er i stand til at drive sig selv. Der blev et etableret et management team, som forestår ledelsen af projektet.

3) Man har hjulpet kvinderne med at organisere sig i netværkgrupper i landsbyerne, hvor de støtter hinanden, laver indkomstskabende aktiviteter i fællesskab og er socialt netværk for hinanden. Projektmålet var, at der skulle være etableret mindst 8 af disse grupper ved projektets afslutning i 2014, men der blev etableret 23. Mange af grupperne er stadig velfungerende nu i 2020 - mange steder er kvinderne blevet rollemodeller i samfundet og kæmper for kvinderettigheder og uddannelse af kvinder. Elsebeth Højgaard har besøgt mange af grupperne under i alt 5 projektbesøg og har set, hvor stor betydning grupperne har for kvinderne.

I erkendelse af, at disse kvinder pga borgerkrigen har været exceptionelt dårligt stillet, blev der i 2009 oprettet en symaskinefond. Formålet med fonden er, at alle kvinder, der afslutter den 1-årige uddannelse på centret, får en symaskine eller en frisørstartpakke, som hjælper dem med at etablere sig, når de vender tilbage til landsbyerne efter endt uddannelse. Kvinderne skal selv betale halvdelen af udgiften. Størstedelene af pengene til fonden er indsamlet i Kingos Kirke, og det er lykkedes gennem årene at skaffe midler til, at næsten alle kvinder, der har gennemført uddannelsen, har fået denne starthjælp.  

I løbet af 2019 blev der indsamlet 27.400 kr i Kingos Kirke, som går ubeskåret til symaskiner og frisørstartpakker til kvinderne.

2020: Kvindecentret uddanner stadig 60-70 kvinder om året, selvom Danidaprojektet blev afsluttet i 2014. Centret står overfor en sammenlægning med et andet tilsvarende center under den anglikanske kirke. Med sammenlægningen håber man at kunne tilbyde kvinderne en bedre uddannelse, ligesom centrets lokaler bliver væsentligt forbedret. Projektets outreach team besøger grupperne i landsbyerne i løbet af januar måned, og med henblik på at rekruttere nye elever til skoleåret 2020.