Kingos Kirkes Menighedspleje

Menighedsplejens (MP) arbejde går langt tilbage, og formålet er, før som nu, at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere. I praksis betyder det, at vi ønsker, at yde omsorg for enkeltpersoner og grupper i deres liv, både åndeligt, socialt og økonomisk. MP arrangerer eftermiddagsmøder, udflugter og lejre for at styrke fællesskabet blandt voksne og børn. MP har også tilbud om besøgstjeneste. MP tilbyder sommerferie for økonomisk trængte familier, og støtter børn og voksne økonomisk i at komme på lejr, uddeler julehjælp og kan yde økonomisk bistand til andre formål. MP er økonomisk uafhængig af kirken, og finansieres bl.a. af frivillige bidrag. MP ledes af en bestyrelse.

Medlemmer af bestyrelsen:

Formand: Jytte Haudrup
Næstformand: Lars Dannemand 
Kasserer: Sofie Gärtner (kordegn)
Medlem: Birgit Larsen
Medlem: Lillian Paulsen
Medlem: Elsebeth Lind

Sognepræst: Anders Graversen
Kirke- og kulturmedarbejder: Dorte Eriksen

Suppleant: Inge Jensen

Menighedsplejens vedtægter - her