Dødsfald

Anmeldes snarest og senest efter 2 hverdage til kirkekontoret.
Lægens dødsattest og personlige papirer på afdøde skal medbringes.

Kirkelig begravelse/bisættelse

Tid og sted aftales med den præst, der skal forestå begravelsen/bisættelsen.